12.04.2017

Окончателно класиране от конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Община Поморие

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

От проведения със заповед №РД-16-279/ 15.03.2017г. конкурс  за заемане на длъжносттаСтарши юрисконсулт в отдел “АИО“, дирекция „ПНИАО“ на Община Поморие

 

СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА: Златин Тошков Стамболов

 

Секретар на община Поморие и председател на конкурсната комисия : Т. Митев /п/