12.04.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково