12.04.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец