12.04.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата