12.04.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на СУ „Иван Вазов“ – гр.Поморие