11.04.2017

Предстои заключителна пресконференция по проекта за повишаване енергийната ефективност на МБАЛ Поморие

Уважаеми съграждани,

На 12 април 2017 г.,  от 16:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ – Поморие”, в която ще участват кметът на Община Поморие Иван Алексиев, ръководителят на проекта Георги Петков и фирмата изпълнител.

По време на събитието ще бъдат отчетени постигнатите резултати, публичните ползи от реализирането на проекта и повишаване на обществената осведоменост.

Проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ – Поморие” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Заповядайте!