07.04.2017

Обявление на заповед на Областния управител

Община Поморие, по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС, обявява Заповед № РД-09-13/03.04.2017 год. на областен управител на област Бургас:

ЗАПОВЕД № РД-09-13/03.04.2017 г .