04.04.2017

Направете пролетно почистване и изхвърлете ненужните си ел. уреди безплатно

electronic-waste-recycling-001На 22 и 23 април 2017 г. /събота и неделя/, Община Поморие организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, както и едрогабаритни отпадъци от бита (излезли от употреба мебели и др.), съгласно задълженията на Кмета по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците.

Кампанията ще бъде проведена по следния график:

– 22 април 2017 г.от 9.00 ч. до 14.00 ч. – събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми.

– 23 април 2017 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч. – събиране на едрогабаритни отпадъци от бита.

Инициативата е насочена не само към гражданите, но и към всички организации и институции на територията на град Поморие. Гражданите, както и юридическите лица, следва да подадат заявка на следните телефони:
0596/25910,  0882 420 091 – Николай Каприев, 0885 702 062 – Венелина Тодорова  до 16.00 часа на 21.04.2017 г.

Мобилен екип ще събира уредите от посочените от гражданите адреси напълно безплатно, като за целта е нужно те да бъдат изнесени пред домовете (офисите) на 22 и 23 април 2017 г. съгласно посочения график. Извозването ще се осъществи с организиран транспорт от 9.00 ч. до 14.00 ч. в събота, а едрогабаритните отпадъци ще бъдат транспортирани на 24 април сутринта.

Целта на инициативата е намаляване на количеството депонирани отпадъци и пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

 

Отдел УТООС

Община Поморие