03.04.2017

Премахват се опасни дървета

Уважаеми съграждани,

Във връзка с множеството постъпили сигнали и въпроси, относно изрязване на дърветата при входа на гр. Поморие Ви уведомяваме, че:

На 16.02.2017 г., комисия, назначена със Заповед на директора на Областно пътно управление – гр. Бургас, извърши проверка, която установи, че в обхвата на главен път I-9 „Варна-Бургас”, част от републиканската пътна мрежа, в участъка пред водния атракцион на входа на гр. Поморие, се намират 17 броя дървета – кипарис, чиито корени са разрушени на дълбочина около 0,8 – 1 м. Дърветата имат естествен наклон към пътното платно, образуван от постоянно действащите северни ветрове в района. Премахването на корените в горния почвен слой е нарушило механичната устойчивост на дървесните стебла и това, комбинирано с висока почвена влажност, силен вятър и естествен наклон на дърветата, е предпоставка за падане на дървета на пътното платно и възникване на инциденти.

Предвид установената опасност, директорът на ОПУ-Бургас издаде заповед за премахването на 17-те дървета – кипарис.

„Осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на възможни инциденти е едно от основните ни задължения. Имам уверението на собственика на водния атракцион, че във възможно най-кратки срокове, на мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени нови, а районът – цялостно озеленен.”, коментира кметът Иван Алексиев.