03.04.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 03.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Изграждане на жилищна сграда с барбекю в УПИ VІ -16, кв.222 /ПИ 57491.509.16/, гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Андон Методиев Атанасов.

Отдел УТООС

Община Поморие