30.03.2017

Справка за предоставените от Община Поморие средства за компенсиране на превозвачите за 2016 г.