28.03.2017

Добрата новина: Три от спортните надежди на ОМСК „Циклон“ Поморие станаха ветроходци на 2016 година

В края на месец декември 2016 г. Управителният съвет на Българската федерация по ветроходство определи имената на най-добрите състезатели за изминалата година.

Отличените бяха 14 на брой, като трима от тях са възпитаници на Общински младежки спортен клуб „Циклон”. Тодор Тузлуков (клас Optimist), Стефани Музакова (Laser Radial) и Александър Бачев (Kite Foil) получиха своите награди на 25.03.2017 г. в Министерството на млaдежта и спорта. Съобразно приоритетите в развитието на Олимпийските класове, поморийските ветроходни надежди бяха номинирани заради високите им успехи на национално и международно ниво.

Ако имате добър пример, вдъхновяваща история, интересна фотография или постижения за гордост на града и страната ни, споделете ги на

 еmail: dobrata_novina@abv.bg или във Facebook:  @PomorieMunicipality

Разгледайте и другите публикации от рубрика "Добрата новина":