21.03.2017

Заповед № РД-16-289 / 20.03.2017 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-289

гр. Поморие, 20.03.2017 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.44,ал.1, т.4 от ЗМСМА, с цел опазване на обществения ред при провеждане на обществено мероприятие Национален шампионат по спортно ходене за всички възрасти, на 25.03.2017 г., в гр. Поморие

НАРЕЖДАМ:

Да се освободи от коли и въведе временна забрана за движение на външни МПС и ППС на 25.03.2017 г., от 8:30ч. до 15:30 ч.,  по трасе, както следва:

oie_transparent (Large)От пресечката на ул. „Професор Стоянов” и ул. „Европа”, преминаващо по ул. „Европа” до пресечката и́ с ул. „Солна”, продължаващо по ул. „Солна” до пресечката и́ с новата ул. „Лагуна”, с адрес ул. „Лагуна” № 1, предприятие „АВАНГАРД-ТЕКС”, до бл. № 25.

Да се предприемат необходимите действия и организация за опазване на обществения ред и сигурност по приложената Схема за провеждане на спортното мероприятие в гр. Поморие.

Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Поморие и на информационните табла на административната сграда на общинската администрация и „Център за административно обслужване”.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Георги Куцаров, Началник на Районно управление „Полиция” гр.Поморие.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

Кмет на Община Поморие