14.03.2017

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 002 населено място ГР.АХЕЛОЙ

адрес на избирателна секция

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
2. ДЕТЕЛИН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
3. ПЕТРАНКА ПЕТРОВА САВОВА-МИРЧОВСКА
4. СТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
5. СТОЙКА ВЪЛКАНОВА КАРАГЬОЗОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 003 населено място ГР.АХЕЛОЙ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА СТОЙКОВА
2. СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ СТОЙКОВ
3. ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 004 населено място ГР.АХЕЛОЙ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
2. ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
3. МИНКО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
4. НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
5. ТОНКА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 005 населено място ГР.АХЕЛОЙ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ ПЕЕВ
2. ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ КАРАИЛИЕВ
3. ГРОЗДИ МАРКОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 006 населено място С.БАТА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНКА РАДЕВА ХАДЖИЕВА
2. МАРИН ДОБРЕВ РУСЕВ
3. САШО АНДРЕЕВ МАРИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 007 населено място С.БАТА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. МАРИЯ ТОДОРОВА ЛИБЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 010 населено място С.ГЪЛЪБЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ФЕРДИ ЮСУФ ЮСУФ
2. ХАЛИДЕ РАХИМ МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 011 населено място С.ГЪЛЪБЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АВРАМ СТОЯНОВ ПЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 014 населено място ГР.КАБЛЕШКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АТАНАС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2. ДИМИТЪР ДИМКОВ АНГЕЛОВ
3. ЙОРДАН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
4. МАРИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
5. МЕТОДИ РУМЕНОВ МИЛЬОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 016 населено място ГР.КАБЛЕШКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВЪЛКА КИРЧЕВА ЯНКОВА
2. ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
3. ДИМИТРИНКА ДИМОВА НЕДЯЛКОВА
4. ЙОАНА ЖЕЛЯЗКОВА БОНЧЕВ
5. МИЛЕНА ЯНКОВА СТОЙКОВА
6. ЩИЛЯНА МАРИНОВА СИМОВА
7. ЯНКО ПАВЛОВ ЯНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 017 населено място ГР.КАБЛЕШКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ДРАГОМИР ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 018 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ
2. АТАНАСКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
3. ВАСКО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
4. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГРАМАТИКОВ
5. КОЮ ЙОВКОВ КРЪСТЕВ
6. МАРИЯ ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА
7. МИЛКА НИКОЛОВА КЮЛБАСАНОВА
8. НЕДЯЛКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
9. НИКОЛАЙ ВАНЮШЕВ СТАВРЕВ
10. ПЛАМЕН ХРИСТОВ КЮЛБАСАНОВ
11. СТЕЛА ЯНЕВА ПОЛИМЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 019 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНТОН ЗЛАТИНОВ СИМОВ
2. ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИЧКОВА
3. ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ РАЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 020 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. БОЖИДАР МАРИНОВ КАТРАФИЛОВ
2. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
3. МИХАИЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
4. НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
5. ПОЛИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 021 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АРТУР ИВАНОВ БУРЛАКОВ
2. ЕЛЕНА СЛАВОВА КРЪСТЕВА
3. ЗЛАТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
4. КАЛИНКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
5. МАРИЙКА МАНОЛОВА ВАТЕВА
6. МАРИЯ ГЮРОВА ГЮРОВА
7. НАСЯ НАНЕВА КАМБУРОВА
8. ПЕНКА ТАНЕВА ТАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 022 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КАБАДАИЕВ
2. ГЕОРГИ РУМЕНОВ КРЪСТЕВ
3. ДОБРИНКА ХРИСТОВА КАБАДАИЕВА
4. ДРАГОЙ КАТАЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
5. ЗОЯ ВАСИЛЕВА КЪНДЕВА
6. ИВАН ИВАНОВИЧ БУРЛАКОВ
7. СОФКА ДРАКОВА СТАНЧЕВА
8. ТОДОРКА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 023 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНГЕЛ ЯНЕВ АРНАУДОВ
2. ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ИЛЧЕВА
3. ДИМКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
4. ИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
5. КАТЯ ГЕОРГИЕВА МИСТИКОВА-ИЛЧЕВА
6. МИЛЕНА ДИМОВА ДИМОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 024 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВЕЛИНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
2. ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ МАРИНОВ
3. ВЪЛЧО ТОМОВ ВЪЛЧЕВ
4. ДРАГАН СТЕФАНОВИЧ
5. ЕМАНУИЛ СТАНИМИРОВ ИЛИЕВ
6. ЗЛАТИНА ИВАНОВА ГАЙДУРЛИЕВА
7. МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА
8. МАРИЯ МАРИНОВА ЕНЧЕВА
9. СВЕТЛА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
10. ЯНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДУРЛИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 025 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА
2. ГЕОРГИ ИВАНОВ КОНЯРОВ
3. ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ
4. ЕМИЛИЯ КОЛЕВА НИКОЛОВА
5. ИРИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
6. КАЛОЯН ГРИГОРОВ НЕДЯЛКОВ
7. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ
8. ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
9. ТОМА ХРИСТОВ МИЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 026 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. БОЙКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
2. ГОСПОДИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
3. ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА
4. ДИМКА КРЪСТЕВА ХРУСАФОВА
5. МИХАЛ ГОРАНОВ МИХАЛЕВ
6. НАСЯ ДИМИТРОВА ЛИВАНИОС
7. НИКОЛА СТИРЯНОВ НИКОЛОВ
8. ПЕТКО РАДОСТИНОВ МАНОЛОВ
9. ПЕТРАНКА СЛАВОВА НИКОЛОВА
10. ПЕТЪР МЕТОДИЕВ МИШЕВ
11. СТОЯН ЕНЧЕВ ВЕЧЕРНИКОВ
12. ТОНКА ВЪЛКАНОВА ПУПАНОВА
13. ХРУСАФ ПЕТРОВ ХРУСАФОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 027 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНИ ЛЮБОМИРОВА ИЛЧЕВА
2. ВЕЛИКО АНДРЕЕВ ЛЕФТЕРОВ
3. КРАСИМИРА ДИМЧЕВА ДИМОВА
4. МЛАДЕНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
5. ТОДОР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
6. ХРИСТО СТЕФАНОВ БОНЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 028 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ДИМИТЪР МИХАЛЕВ КРЪСТЕВ
2. ДИМКА ЙОРДАНОВА ПЕЕВА
3. КАЛЧО МИЛЕВ МИТЕВ
4. КЕРКА АРГИРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
5. КОЛЮ ЖЕКОВ КРЪСТЕВ
6. МИНКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
7. МИРОСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
8. НЕЙЧО СТОЙКОВ ДЕМИРЕВ
9. НИКОЛА ДОБРЕВ НИКОЛОВ
10. ПЕТЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
11. СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА
12. СЪБКА РАЙЧЕВА ЖЕКОВА
13. ТАНЯ МИЛЕВА ПЕТКОВА
14. ЯНКА МИЛКОВА КРЪСТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 029 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АЛЕКСАНДЪР РУСКОВ ГЕНЧЕВ
2. ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА-СЛАВОВА
3. ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЙКОВ
4. ГЕОРГИ СТОЙКОВ НИКОЛОВ
5. ГОЧО ВЪЛЕВ ГОЧЕВ
6. ДЕСИСЛАВА РУСКОВА АХЧИЙСКА
7. ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
8. ДЯКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
9. ЖИВКО СТОЕВ СТОЙКОВ
10. ИВАНКА БЕЛЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
11. ИВАНКА ВЪЛКОВА ГОЧЕВА
12. КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
13. ЛЮБЧО ПАВЛОВ СЛАВОВ
14. НЕДКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА
15. ПЕТЯ ХРИСТОВА АРАБАДЖИЕВА-ПАНЧЕВА
16. СТОЙКО МАРИНОВ СТОЯНОВ
17. СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 030 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИХАЛЕВ
2. АНДОН БОРИСОВ ТИЛЕВ
3. ВЕЛИКА КОЕВА ИЛЧЕВА
4. ГАЛЯ НЕДЕЛЧЕВА МИХАЛЕВА
5. МИЛЕНА АТАНАСОВА ТИЛЕВА
6. РОСИЦА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
7. СТАНКА ВЪЛЧЕВА РАДЕВА
8. ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ РАДЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 031 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АТАНАСА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
2. БЕТИНА ЛЮБОМИРОВА КУПЕНОВА
3. БОЙЧО СТОЯНОВ БОЕВ
4. ЗЛАТИНА РАДЕВА ЦВЕТКОВА
5. ИВАН СТОЯНОВ ЩЕРЕВ
6. КЕРАНКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА
7. КЕРКА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
8. МИЛКА НЕДЕЛЧЕВА БОЕВА
9. НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
10. ПАНУРА РАДЕВА ШЕРДЕНОВА
11. СТОЯН ХРИСТОВ ТОШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 032 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. СТОЯН ГЕОРГИЕВ КУСЕВ
2. ХРИСТО МИТКОВ МАРИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 033 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВЕСЕЛА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА
2. ВЕСЕЛИН САШЕВ КРЪСТЕВ
3. ВИОЛЕТА ЕВТИМОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА
4. МАРИЯН ДИМОВ ДОБРЕВ
5. ТОДОР ДИМИТРОВ АНДОНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 035 населено място С.МЕДОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВЕЛИЗАР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
2. НИКОЛИНКА АПОСТОЛОВА АПОСТОЛОВА
3. СТОЙКО ПЕТКОВ ГОРАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 036 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАНЧУРОВ
2. ВЕЛИКА ЮРИЕВА ЙОРДАНОВА
3. ДИМО КОЛЕВ ХАЛАЧЕВ
4. ИВАНКА КРЪСТЕВА ХАЛАЧЕВА
5. МАРИЯНА ПЕЙЧЕВА АСЕНИКОВА
6. ТОДОР ПЕТРОВ ЛЕВЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 037 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВАНЯ МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА
2. ЗЛАТКО ЕДРЕВ КРЪСТЕВ
3. ИВАНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
4. ИРИНКА БОГДАНОВА СТОЙКОВА
5. ПЛАМЕН СТОЙКОВ СТОЙКОВ
6. СТИЛИЯНА КЪНЧЕВА ЯРЪМОВА
7. СТОЙКО ПЕТРОВ СТОЙКОВ
8. ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 038 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНДОН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЯШЕВ
2. ВЕСА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
3. ВЪЧКО ДИМОВ ВЪЧЕВ
4. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА КАРАВАСИЛЕВА-ЖЕГЛЕВА
5. ДИМИТРИНКА ЕНЕВА АРНАУДОВА
6. ЖЕЛЬО КУЦАРОВ ПЕЙКОВ
7. ИВАН НИКОЛАЕВ РИБОВ
8. ИРИНА НИКОЛОВА СТАНЕВА
9. КРЪСТИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
10. МАТЮ СТАВРЕВ АРНАУДОВ
11. МЕХМЕД РАМАДАНОВ МЕДИЛЕВ
12. МИЛЕНА МАРЧЕВА СТАНЧЕВА
13. ПЕТРА КОСТАДИНОВА ГАНЧЕВА
14. ПЕТРА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
15. РАДКА ЗЛАТЕВА НЕЙЧЕВА
16. РОЙКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
17. РОСЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
18. СЛАВИ АТАНАСОВ МАРИНОВ
19. СТАНЧО ТОНЧЕВ СТАНЧЕВ
20. СТЕФКА АНДРЕЕВА МАРИНОВА
21. СТОЙЧО ПЕТРОВ МАРКОВ
22. СТОЯН ДУШЕВ СТОЯНОВ
23. СТОЯН РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
24. СТОЯН ЯНКОВ КОСТАДИНОВ
25. ТОДОР АТАНАСОВ ПАНДАЗИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 039 населено място ГР.ПОМОРИЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
2. АТАНАСКА КОНСТАНТИНОВА АРБОВА
3. ВЕСЕЛИНА БОТЕВА МИРЧЕВА
4. ГЕОРГИ АТАНАСОВ БЕЛИМАТЕВ
5. ДОНЧО КОСЕВ ГЕОРГИЕВ
6. ДРАГАН ИЛИЕВ ЦОНЕВ
7. ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ КОЛЕВ
8. ИВАНКА КОСТАДИНОВА ДОБРЕВА
9. КАТЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА
10. МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
11. МАРИНА АНГЕЛОВА ШЕРАМЕТОВА
12. НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА
13. НИКОЛАЙ КИРОВ КАРЪКОВ
14. ПЕТКА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА
15. СВЕТЛА ЙОВЧЕВА СТАВРЕВА
16. СВЕТОСЛАВ ЙОВЧЕВ СТАВРЕВ
17. СОНЯ ИВАНОВА КОЛЕВА
18. СПАС ДОБРЕВ ПАСКОВ
19. СТАНКА ВЪЛКАНОВА БЕЛИМАТЕВА
20. ТИНКА ДЯНКОВА КЕРЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 041 населено място С.КОЗИЧИНО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. РАДКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 042 населено място С.ГОРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ДИМИТЪР НЕДЕВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 043 населено място С.ГОРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ВАЛЕНТИН ПАИСКОВ АДАМОВ
2. ИЛМИ ХАМИД АРИФ
3. ЙОРДАНКА КУРТЕВА КУРТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 044 населено място С.ПОРОЙ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА КОЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 045 населено място С.СТРАЦИН

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ИВАН ТОШКОВ МИНЧЕВ
2. ЮММЮ ОСМАН АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 046 населено място С.СТРАЦИН

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. СЛАВЧО АСЕНОВ ЗАЙЧЕВ
2. ШУКРИ ХЮСЕИН ИСМАИЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 047 населено място С.КОСОВЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. БЕЙЕ СЮЛЕЙМАН РАСИМ
2. ГЮЛА МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА
3. ДЕНИС КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
4. КАДИР КАДИРОВ СЮЛЕЙМАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община ПОМОРИЕ
секция № 051 населено място С.ДЪБНИК

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА МУТАФЧИЕВА
2. МЕЛИХА СМАИЛ МУСТАФА
3. МЕХМЕД АЛИ ДЖАМИЛ
4. ОСМАН ХАСАН МУСТАФА
5. ХАТИДЖЕ КАХРАМАН
6. ЮНЗЮЛЕ ХАЛИЛ БЕХМЕН