10.03.2017

Резултати от конкурса за длъжността Главен архитект на Община Поморие

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

oт проведения със заповед №РД-16-180/ 10.02.2017 г. конкурс  за заемане на длъжността Главен архитект на Община Поморие

СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА

Деана Неделчева Неделчева

 

Секретар на Община Поморие и председател на конкурсната комисия :

Т. Митев /п/