09.03.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 09.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на гараж в ПИ 57491.12.217, местност „Езерото”, землището на гр. Поморие, община Поморие”, с възложители: „Еврозони – 1” ЕООД и „Вечна – Р” ЕООД
  1. „Изграждане на гараж в ПИ 57491.2.61, местност „Двете чешми”, землището на гр Кабелшково, община Поморие”, с възложител: „Еврозони – 2” ЕООД
  1. „ПУП ПРЗ на ПИ 57491.19.90 и ПИ 57491.19.91, местност „Лахана”, землището на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Старт Имоти БГ” ООД
  1. „Промяна по време на строителство на жилищна сграда в ПИ 57491.16.216, местност „Кротиря” по КККР на гр. Поморие”, с възложител: Емил Цанков Цанков
  1. „Изграждане на склад за плажен инвентар в ПИ 00833.6.442, местност „Бабата” по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложители: Атанас и Катя Димитрови, „Айс геймс” ЕООД
  1. „Изграждане на ограда в ПИ 57491.16.714 по КККР на гр. Поморие, идентичен с УПИ VIII-714, кв. 222 плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Султана Стефанова Стоянова
  1. „Изграждане на ограда на УПИ IV-253, кв. 35, по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Павел Иванов Симеонов
  1. „Изграждане на открит паркинг за два броя леки автомобили в ПИ 57491.18.567 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Мариана Милкова Гечева
  1. „Изграждане на жилищна сграда и ограда по границите на ПИ 005098, местност „Гробищата” , землище на с. Каменар, община Поморие”, с възложители: Мария Александрова Николова, Стелияна Атанасова Младенова и Цветелина Николова Велкова
  1. „Изграждане на ограда по границите на ПИ 011003, местност „Сухата чешма”, землище на с. Медово, община Поморие”, с възложител: Марин Колев Колев

Отдел УТООС

Община Поморие