08.03.2017

Децата от кабинета при МКБППМН направиха осмомартенска изненада в НЧ „Просвета 1888“

Осми март

Образ на жена. Излъчване. Безмълвност. Красота.
Сияние. И необхватност. Разгърнати ухания.
Мистичен ключов знак от дълъг нотопис за любовта.
Излята същност. Съвършенство и хармония…
Магия тайнствена. Акорд. И … трепет на Вселена.
Адажио и скерцо. Мелодия на утринна соната.
Ритмичност. Докосване на сетива. Със дъх творена.
Тя е живот в живота! … Дар божи на Земята!

С тези стихове децата от кабинета при Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Поморие поздравиха служителките от библиотеката при НЧ „Просвета 1888” вчера.

Учениците посетиха читалището в навечерието на празника, поднесоха своята осмомартенска изненада и благодариха на дамите за хубавите книги и доброто отношение.

Заедно с ръководителя на кабинета Диана Калчева малчуганите бяха изработили красиви картички, като буквално бяха оставили своя отпечатък, очертавайки  дланта си върху тях.