07.03.2017

Добрата новина: Центърът за настаняване от семеен тип в Поморие помага на деца с увреждания да се развиват и творят

20160208_095026 (Medium)Пет деца от ОУ „Христо Ботев“ Поморие бяха удостоени с грамоти от Националната творческа изложба на ученици със специални образователни потребности.

Младите творци растат в местния Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТД/МУ) в Поморие. те заслужиха грамотите си като сътвориха красиви рисунки с пръсти, подпомагани от своите учители.

ЦНСТД/МУ в Поморие отвори врати преди две години и половина, като основната цел на проекта бе създаване на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в домове за медико-социални грижи и в специализираните на територията на страната институции за деца с умствена изостаналост и физически увреждания.

Успехите на възпитаниците от центъра са доказателство, че с топла грижа и среда, която е близка до семейната,  може да се постигне много за развитието на хората в неравностойно положение.

 

Ако имате добър пример, вдъхновяваща история, интересна фотография или постижения за гордост на града и страната ни, споделете ги на еmail:
dobrata_novina@abv.bg или във Facebook  @PomorieMunicipality

Разгледайте и другите публикации от рубрика "Добрата новина":