28.02.2017

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен архитект при Община Поморие

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-180/ 10.02.2017г., за заемане на длъжността Главен архитект при Община Поморие

  1. Петър Василев Духлински
  2. Деана Неделчева Неделчева
  3. Явор Донков Стоев
  4. Маргарита Емануилова Чалкаджиева
  5. Малина Петрова Антова

Втори и трети етап на конкурса – писмен тест и интервю ще се проведат на 09.03.2017 г. от 11 часа  в зала №2 в сградата на Община Поморие.

 

Секретар на Община Поморие и председател на конкурсната комисия :

Т. Митев /п/