21.02.2017

Дирекция „Бюро по труда” – Поморие организира курсове за професионална квалификация

От 06.03.2017 г. стартират проектите на социалните партньори по НПДЗ-2017 г. и Агенция по заетостта организира обучения на безработни лица. Целта на обученията е придобиване и/или повишаване на професионалната им квалификация и по – успешна реализация на пазара на труда, отговаряща на изискванията на бизнеса.

Курсовете за професионална квалификация, организирани от Дирекция „Бюро по труда” – Поморие са:

AZ_Logo.svg1. ПРОЕКТ „КРОС” по професия Камериер”, специалност „Хотелиерство” и професия „Портиер – пиколо”, специалност „Хотелиерство” с място на обучение гр. Поморие. Изискуемо образование за включване в обученията  – завършен шести клас. Курсовете стартират от 06.03.2017 година.

2. ПРОЕКТ „СТЪПКА НАПРЕД” по професия „Камериер”, специалност „Хотелиерство” и професия „Сервитьор – барман”, специалност „Обслужване на заведения за общественото хранене” с място на обучение к.к. Слънчев бряг. Изискуемо образование за включване в обучение по професия „камериер”- завършен шести клас, за професия „сервитьор – барман”  – завършен десети клас. Курсовете стартират от 13.03.2017 година.

При включване в обучение безработните лица ще получават стипендии в размер 8 /осем/ лева и разходи за транспорт при местоживеене различно от мястото на провеждане на обучението в размер до 10 /десет/ лева за всеки присъствен ден.

Успешно завършилите обучение получават документ по съответната специалност.

Желаещите да се включат в обучение по обявените професии е необходимо да посетят Дирекция „Бюро по труда” – Поморие, на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна „ №15, стая № 4, тел.: 0596/ 2 25 09.