20.02.2017

Обещано! Военният санаториум в Поморие ще заработи отново

Министерството на отбраната няма да преразгледа визията си по отношение на имота в гр. Поморие. Това заяви в отговор до кмета Иван Алексиев служебният министър на отбраната и заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност Стефан Янев.

В писмото си министърът на отбраната подробно описва хронологията на събитията, довели до решението на Министерски съвет имотът в гр. Поморие да бъде апортиран в активите на МБПЛР „Вита” ЕООД – Велинград, като обръща внимание, че „това решение е единствено възможният законосъобразен начин за запазване на изключително ценният имот с уникални природни дадености.”

През изминалата седмица се проведе среща с новото ръководство на Военния санаториум и повечето от бившите му служители и специалисти. Управителят на  МБПЛР „Вита” ЕООД – Велинград д-р Крантев, също е потвърдил изложеното в писмото на военния министър, а именно:

  • персоналът на БДПЛР – Поморие с трудови правоотношения ЩЕ бъде запазен и ЩЕ бъде назначен в клона на търговското дружество „Вита” – Велинград, на длъжности определени по длъжностното разписание на Вита – Велинград;
  • Министерството на отбраната ЩЕ обсъди възможността да заяви пред Надзорния съвет на НОИ потребността Военният санаториум да участва в процедура по избор на изпълнители за дейности по профилактика и рехабилитация;
  • изграденият вече бивш почивен дом в Поморие ЩЕ продължи социалната функция по отношение на военнослужещите, цивилните служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите, чрез откриването на клон на МБПЛР „Вита” ЕООД – Велинград в гр. Поморие;
  • природната даденост и предназначението на имота ЩЕ продължи да се ползва от гражданите на Република България както и до момента, по предвидения в законодателството ред.

Уважаеми съграждани, 

Изминаха осемнадесет дни от преминаването на Военния санаториум към МБПЛР „ВИТА” – Велинград. Към момента лечебното заведение не работи с пациенти и не обслужва нуждаещи се от профилактика и рехабилитация. Назначени служители също няма.

.