15.02.2017

Проведоха се консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК

Политическите сили постигнаха консенсус  на проведените в общинска администрация консултации за ръководния състав и членовете на СИК.

Днес /15.02.2017 г./ от 10.00 часа,  в Зала Νо 2 в сградата на Община Поморие се проведоха консултации между ръководителите на парламентарно представените партии и коалиции, както и с тези, които имат членове в Европейския парламент за определяне съставите на СИК.

По време на срещата бе постигнато единодушно съгласие между участниците както по отношение на избора за ръководен състав, така  и за членове на СИК. Кметът на Община Поморие Иван Алексиев ще представи в РИК –Бургас предложение за съставите на СИК до 23.02.2017 г.