10.02.2017

Резултати от конкурса за заемане на длъжността директор дирекция „Обществени поръчки“ на Община Поморие

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

От проведения със заповед №РД-16-25/ 13.01.2017 г. конкурс  за заемане на длъжността директор дирекция „Обществени поръчки“ на Община Поморие

 

Конкурсът е спечелен от Мирослав Живков Динолов.

 

Секретар на Община Поморие и председател на конкурсната комисия:  Т. Митев /п/