09.02.2017

Обявление на проект за ПУП-ПП от 09.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Поморие ОБЯВЯВА проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обектПът І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849.41.

Изтегли приложения: