08.02.2017

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Виж списъка тук: Избирателен списък