03.02.2017

Съобщение № 91-193-3 / 03.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс, общинската администрация уведомява гражданите на общината, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия при произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14- НС) от изборните книжа или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден- 11.03.2017 г. включително.

В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 11.03.2017 г. /събота/ от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по- късно от 5 дни (20.03.2017 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие