03.02.2017

Съобщение № 91-193-1 / 03.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, общинската администрация уведомява гражданите на общината, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на  избори за Народно събрание с писмено заявление по образец (Приложение №- 8 НС) от изборните книжа до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден- 18.03.2017 г. (събота) включително.
В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 18.03.2017 г. /събота/ от 08.30 часа  до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие