03.02.2017

Съобщение № 91-193-2 / 03.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, общинската администрация уведомява гражданите на общината, че крайният срок за подаване на заявление по образец (Приложение № 12- НС) от изборните книжа, за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места при произвеждането на избори за Народно събрание, е не по-късно от 14 дни преди изборния ден- 11.03.2017 г. /събота/ до 17:00 часа.

В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 11.03.2017 г. /събота/ от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие