03.02.2017

Съобщение № 91-193-4 / 03.02.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 35 от Изборния кодекс, общинската администрация уведомява гражданите на общината, че срокът за подаване на заявление- декларация по образец (Приложение № 18- НС) от изборните книжа, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, е не по-късно от 14 дни преди изборния ден- 11.03.2017 г. /събота/ включително.

Удостоверенията се издават само на кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите.

В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 11.03.2017 г. /събота/ от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

 

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие