30.01.2017

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 ГОДИНА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПОМОРИЕ

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА МАНДАТ 201
5-2019 Г.

ЗА 2016 ГОДИНА

 

Уважаеми г-н Председател,
           Уважаеми дами и господа общински съветници,
           Уважаеми съграждани,

           На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 22.12.2015 година представих на Общински Съвет – Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2015-2019г.

           Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2016 г.

Отчетът може да бъде изтеглен от тук:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ В СНИМКИ