30.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 30.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 007095, землище на с. Медово, местност „Драката”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Вилиджис”ООД
  2. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 007096, землище на с. Медово, местност „Драката”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Вилиджис”ООД
  3. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 35033.24.223, землище на гр. Каблешково, местност „Хижата”, община Поморие”, с възложител: Любка Сотирова Костадинова
  4. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 35033.24.222, землище на гр. Каблешково, местност „Хижата”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Фийлд”ООД
  5. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи, в имот № 35033.24.220, землище на гр. Каблешково, местност „Хижата”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Фийлд”ООД
  6. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 35033.24.219, землище на гр. Каблешково, местност „Хижата”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Фийлд”ООД
  7. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи, в имот № 007103, землище на с. Медово, местност „Драката”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Вилиджис”ООД
  8. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 007102, землище на с. Медово, местност „Драката”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Вилиджис”ООД
  9. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 007101, землище на с. Медово, местност „Драката”, община Поморие”, с възложител: ”Грийн Вилиджис”ООД
  10. „Изграждане на 4 броя масивни гаражи в имот № 007106, землище на с. Медово, местност „Драката”, община Поморие”, с възложител: Георги Руменов Костадинов

 

Отдел УТООС

Община Поморие