25.01.2017

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Поморие

С П И С Ъ К

На допуснатите кандидати до конкурс, обявен чрез информационен портал за мобилност на служителите в държавната администрация със заповед №РД-16-25/13.01.2017г., за заемане на длъжността Директор дирекция  „Обществени поръчки“ в Община Поморие .

  1. Мирослав Живков Динолов
  2. Иван Живков Даскалов

Втори етап на конкурса – писмен тест ще се състои на 07.02.2017 г. от 14 ч. в зала №2 в сградата на Община Поморие.

 

Секретар на Община Поморие и председател на конкурсната комисия:

Т. Митев /П/