13.10.2016

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие