23.01.2017

График на изнесените каси за събиране на местни данъци и такси по населени места

Във връзка със старта на кампанията за събиране на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 г., Община Поморие организира изнесени работни места по съставните селища за улеснение на своите граждани. 

От дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ напомнят, че желаещите да ползват отстъпка от пет процента следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса битови отпадъци до 02.05.2017 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2017 г., но в този случай не се ползва 5 % отстъпка.

Изнесените каси ще работят по следния график:

гр. Ахелой

 понеделник – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 вторник – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 сряда – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 четвъртък – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 петък – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Александрово

 четвъртък – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Бата

 понеделник – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 четвъртък – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

с. Белодол

 понеделник – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Габерово

 четвъртък – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Горица

 вторник – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

с. Гълъбец

 понеделник – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 петък – от 13:00 ч. до 17:00 ч.

с. Дъбник

 сряда – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

гр. Каблешково

 понеделник – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 вторник – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 сряда – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 четвъртък – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 петък – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Каменар

 сряда – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Косовец

 сряда – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Козичино

 сряда – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

с. Лъка

 вторник – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Медово

 вторник – от 8:30 ч. до 12:30 ч.

с. Порой

 четвъртък – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

с. Страцин

 вторник – от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 сряда – от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 петък – от 13:00 ч. до 17:00 ч.

При необходимост и при желание от страна на гражданите по населени места, графикът може да бъде променен.