20.01.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие