20.01.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Порой