20.01.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ “Детелина” – гр. Поморие