20.01.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ “Мир” – с.Дъбник