20.01.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата