17.01.2017

От 2017 г. и таксиметровите превози на пътници се третират като патентна дейност

В следствие на промяна в Закона за Местните данъци и такси, от януари 2017 г. извършването на таксиметрови превози на пътници се третира като патентна дейност. Според приетите новости, данъчно задължени лица са превозвачите с удостоверение за регистрация от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община.

Това означава, че до 31.01.2017 г. регистрираните като превозвачи лица на територията на Поморие, следва да подадат в Общината заявление за издаване на необходимото разрешение. В следствие на входираното заявление се генерира и съответната данъчна декларация по образец. Срокът за деклариране на данъка е преди получаване на разрешението за таксиметров превоз на пътници.

В община Поморие патентният данък за таксиметров автомобил е 600 лв. годишно, като при сезонна дейност стойността се преизчислява. Предвидена е и възможност за възстановяване на надвнесените суми при прекратяване на дейността.