17.01.2017

Представят техническите проекти за безплатно саниране на големите блокове в Поморие

От 11.01 до 16.01.2017 г., фирмите изпълнители на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие, представиха техническите проекти на сградите.

Срещите се проведоха индивидуално за всеки един от одобрените осем блока, по предварително съгласуван със собствениците график. На всяка една от тях присъстваха проектанти и изпълнители от съответните фирми.

Техническите проекти са на разположение на всички заинтересовани страни,  от 17.01.2017 г. до 20.01.2017 г. в работни часове – от 09.00 до 17.00 ч., в стая № 26 в Община Поморие,  с възможност за допълнителен преглед и коментари.

За контакт:

e-mail: sanirane_pomorie@abv.bg

тел.: 0596 26326, 0596 22004