09.01.2017

Близо 27 млн.лв. е проектобюджетът на Община Поморие за 2017 г.

DSCN3128 (Medium)В сградата на Община Поморие се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2017 година. Рамката му беше представена от кмета Иван Алексиев и заместник- кмета по бюджет и финанси Янчо Илиев.

Проектът на Бюджет 2017 възлиза на 26 763 238 лв. и продължава възходящата тенденция от последните години. Той е изготвен съобразно икономически анализ, установената от закона рамка и наредбите, приети от Общински съвет – Поморие. Капиталовата програма за тази година е в размер DSCN3153 (Medium)на 2 806 635 лв.

От представените показатели личи, че благоустройството ще продължи да бъде сред основните приоритети, като в това число влизат: ремонт и благоустрояване на улици и паркови пространства, обновяване на осветителната мрежа, реконструкция на водопроводи, изграждане на спортни и детски площадки, ремонт на училища, детски градини и в Центъра за настаняване от семеен тип, създаване на по достъпна среда за хората с увреждания и други.

Средствата за издръжка на делегираните държавни дейности в бюджета са в размер на 10 606 873 лв., като е отчетен ръст от близо 6 % спрямо миналогодишния. Целевите разходи за учебните заведения, детските градини и социалните дейности на територията на община Поморие са в размер на близо 10 млн, лв. и отново заемат значителна част от проектобюджета.

По време на обсъждането стана ясно, че не се предвиждат промени в ставките на местните данъци и такси, но отново усилията ще бъдат насочени към по-високата събираемост и реализиране на собствени приходи.

На срещата присъстваха жители, представители на бизнеса и други заинтересовани общности на територията на община Поморие, като им бе дадена възможност да отправят въпросите си, да дадат своите мнения и препоръки. Предложения за изменения могат да бъдат внасяни и писмено в Центъра за административно обслужване към Община Поморие.

Окончателният проект на бюджета за 2017 година ще бъде внесен от кмета на общината в Общински съвет и неговите комисиите на 10 януари, а в рамките на 15 работни дни след внасянето му, Общински съвет Поморие следва да приеме проекта. Нагласата е до края на месец януари бюджетът да бъде гласуван.