29.12.2016

На вниманието на таксиметровите превозвачи, упражняващи дейност на територията на община Поморие

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на таксиметровите превозвачи, упражняващи дейност на територията на община Поморие

С настоящото Община Поморие Ви уведомява, че във връзка с настъпилите промени в Закона за автомобилните превози и въвеждането на нов данък за дейността, считано от 01.02.2017 г., настоящите разрешителни за превоз на пътници с лек таксиметров автомобил са невалидни.

За издаване на ново разрешително за упражняване на дейността, от 03.01.2017 г., в деловодството на Община Поморие ще се приемат заявления по нов образец.

Лицата, които вече са подали заявление, следва да попълнят новия актуален образец, към който да се приложат и необходимите документи.

 

 

Инж. Кунчо Гайдов /п/
Зам.-кмет Община Поморие