29.12.2016

Съобщение относно конкурса за длъжността „Гл. специалист „Отчитане на приходи“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения конкурс на 28.12.2016 г. за длъжността „Гл. специалист „Отчитане на приходи“ в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”  на  Община Поморие, уведомяваме, че спечелил конкурса е:

Тинка Георгиева Михова – 94 точки

Резерви:

1. Станка Великова Джамбазова – 90 точки

2. Анита Петрова Борисова – 87 точки

Останалите кандидати са със следните резултати:

Надежда Деянова Димитрова – 84 точки

Иванка Демирева Новачева – 78 точки

Лиляна Добрева Калъчева – 74 точки

 

Зам.-кмет „Бюджет и финанси“ и председател на конкурсната комисия:      

Я. Илиев /п/