29.12.2016

Кметът Иван Алексиев в отговор на публикация относно Военния санаториум

Право на отговор във връзка с публикация: „Колективът на Военния санаториум в Поморие подкрепя решението на МО”, от 28.12.2016 г., в ел. вестник за войската и народа Отбрана.com

 

Във връзка с публикация „Колективът на Военния санаториум в Поморие подкрепя решението на МО”, в която се споменава Община Поморие и като кмет на Община Поморие се възползвам от правото си да отговоря следното:

  1. Декларацията, представена от председателя на СО към НФСО „БА”, в която се заявява, че колективът желае да премине към състава на МБПЛР „ВИТА” ЕООД – Велинград е подписана единствено от синдикалния представител. По време на проведената по моя покана среща със служителите, ясно се изрази становище, че не всички са съгласни с представената декларация. Имаше служител, който категорично се разграничи от нея, което задава въпроса – Дали целият колектив е знаел за подготвената от тяхно име декларация, предвид липсващите подписи в потвърждение на декларираното от синдикалния представител.
  2. Също по време на цитираната от вас среща „на 22 декември за обсъждане на последиците от решението на Министерския съвет за преструктуриране на БДПЛР – Поморие”, стана ясно, че служителите на БДПЛР – Поморие са били предупредени от гл. лекар – д-р Цветанова, че който приеме поканата ми и присъства на срещата, няма да му бъде предложен нов трудов договор!? Срещата се проведе в сградата на Община Поморие, извън работно време, защото не бях допуснат от същата д-р Цветанова на среща с колектива в здравното заведение, за разлика от организираната по същия повод среща с управителя на МБПЛР „ВИТА” ЕООД – гр. Велинград
  3. Съгласно действащото в момента Длъжностно разписание, броят на длъжностите е 46. Броят на уволнените е 45 цивилни служители (всички с изключение на един). Прекратяването на трудовите правоотношения ще се извършва по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – прекратяване на трудовите договори с писмени предизвестия до служителите в срокове по чл. 326, ал. 2, при закриване на предприятието. Ще бъдат прекратени трудовите правомощия и с още 28 общи работници, назначени по Допълнително разписание, или общо 73 служители ще бъдат уволнени. Съгласно Решението на Министерски съвет за преструктуриране на БДПЛР– гр. Поморие, включвайки го в активите на търговско дружество „Вита” ЕООД – Велинград, би следвало служителите да бъдат преназначени без да се прекъсва трудовия им стаж, а не уволнени, без да имат гаранции дали и кога ще бъдат отново назначени.
  4. Вливайки се в търговско дружество „Вита” ЕООД – Велинград чрез апортна вноска, БДПЛР– гр. Поморие губи правото си да участва в  Програмата на НОИ, което до сега й осигуряваше статутът на ВМА. Приходите, които се осигуряват по Програмата ясно показват, че имотът не е с отпаднала нужда. Напротив – нуждае се от добър ръководител на доказаните специалисти, работещи в БДПЛР– гр. Поморие.
  5. Волята на дарителя е нарушена, защото с Решение № 59 /30.05.1932 г., Анхиалски общински съвет (по това време днешно Поморие се е казвало Анхиало) дарява безвъзмездно в собственост на ДЪРЖАВАТА терен за изграждане на Почивна станция на инвалидите. Волята на дарителя НЕ Е теренът да бъде дарен на Министерството на отбраната, още по-малко на сегашния министър. Волята на дарителя е нарушена с промяна на статута на земята от публична държавна в частна държавна собственост, което отваря възможността за скрита продажба на Военния санаториум в Поморие.

 

Иван Алексиев
Кмет на Община Поморие