23.12.2016

Съобщение относно конкурса за началник отдел „ Общинска собственост, управление на собствеността и транспорт“

СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с проведения конкурс за длъжността началник отдел „ Общинска собственост, управление на собствеността и транспорт“ към дирекция „СУТОСУП” на  Община Поморие, уведомяваме, че спечелил конкурса е :

                                Радка Димитрова Канчева

 

Заместник – кмет по Бюджет и финанси и председател на конкурсната комисия:

ЯНЧО ИЛИЕВ /п/