22.12.2016

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Гл. специалист „Отчитане на приходи“

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-1168/ 07.12.2016г. за заемане на длъжността Главен специалист „Отчитане на приходи“ в дирекция “Приходи, местни данъци и такси” в Община Поморие

  1. Константин Георгиев Узунов
  2. Анита Петрова Борисова
  3. Станка Великова Джамбазова
  4. Иванка Демирева Новачева
  5. Тинка Георгиева Михова
  6. Люба Томова Колева
  7. Лиляна Добрева Калъчева
  8. Надежда Деянова Димитрова

Втори етап на конкурса интервю събеседване ще се състои на 28.12.2016г от 14 ч. в зала №2 в сградата на Община Поморие.

 

Заместник – кмет по Бюджет и финанси и председател на конкурсната комисия:

ЯНЧО ИЛИЕВ /п/