20.12.2016

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс Мл. експерт “Информационни технологии”

С П И С Ъ К

                   на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс, обявен със Заповед № РД-16-1124/ 24.11.2016 г. на Кмета на Община Поморие, за заемане на длъжността Младши експерт  “Информационни технологии” в Община Поморие

  1. Генчо Василев Василев;
  2. Теодор Адамов Адамов;
  3. Васил Иванов Иванов

Втори етап на конкурса – интервю – събеседване ще се проведе на 23.12.2016 г. от 11:00 часа  в зала № 2 в сградата на Община Поморие.

Секретар на Община Поморие и председател на конкурсната комисия:

ТОНИ МИТЕВ /п/