05.12.2016

Ахелой взе участие в европейски проект за устойчиво и мирно развитие на интегрирана Европа

migr

В периода от 2015 до 2016 година град Ахелой се включи активно в европейски проект:

За овладяване на засиления миграционен поток и в изпълнение на дейностите по проекта бяха изградени телекомуникационни връзки с всички места за настаняване. Беше осигурено необходимото техническо оборудване за издаване на регистрационни карти на лицата, търсещи закрила. Една от основните задачи, постигнати в проекта, бе да се повиши ефективността и качеството на производството при разглеждане на молбите за закрила.

Сред останалите участници в проект „Миграция и имиграция: социални въздействия и граждански реакции на устойчиво и мирно развитие на интегрирана Европа“ бяха населени места от: Полша, Унгария, Германия, Гърция, Италия и Румъния.

Изтегли Брошура за проекта и Информация за проекта