17.11.2016

Относно ОУ „Елин Пелин“ с. Дъбник

glasat

 

 

 

М.А. (Medium)В отговор на публикация на г-н Мустафа Ахмед, от 15.11.2016 г., в личния му профил във Facebook, Община Поморие изразява следното становище:

Съгласно Докладна записка от директора на ОУ „Елин Пелин” с. Дъбник, за учебната 2016/2017 година, броят на учениците в първи и втори клас е 0 (нула). В трети и четвърти клас (смесена паралелка) има общо 9 ученици, в пети и шести клас (смесена паралелка) – 10 ученици, в седми и осми клас (смесена паралелка) – 8 ученици. Общият брой на учениците от І до VIII клас в ОУ „Елин Пелин” с. Дъбник е 27.

За да съществува училището в с. Дъбник е необходимо да се достигне задължителния минимум на броя учащи. В случая не достигат общо 25 ученици.

По предложение на кмета Иван Алексиев, Общински съвет Поморие взе Решение № 335/27.09.2016 г., с което, за да не се закрие училището, дава съгласие то да се дофинансира със средства от общинския бюджет, в  размер на 15 770,00 лв.   

 

Уважаеми господин Ахмед,

Вече пета поредна година Община Поморие дофинансира маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици, както в с. Дъбник, така и в други населени места в общината, с цел не да се постигне, а да се избегне сегрегация!  

.